Lavt selvværd og utilfredshed med egne præstationer, udseende, livsstil, mv. ses i vores moderne samfund hos rigtig mange mennesker og især unge mennesker. Et lavt selvværd både begrænser og ødelægger livskvaliteten og kan ofte hæmme en ellers naturlig udvikling i livet.

Der kan være tale om tidligere dårlige oplevelser, som i for høj grad har fået lov til at bestemme og definere ens selvopfattelse, måske helt tilbage til de tidlige opvækstvilkår og ofte handler det om en diffus følelse af ikke at være ”god nok”.

For meget tid går med at forsøge at leve op til andres forventninger, det kan både være i forhold til forældre, skole, venner og samfundsnormerne i øvrigt.

Et udviklingsforløb kan være med til at styrke selvværdsfølelsen, opbygge et realistisk selvbillede og understøtte handlekraft og personlig grænsesætning.

For yderligere information om form og tilgang, se evt. også under ”Performance Management” under hjemmesidens overskrift ”Lederudvikling”.