Jeg samarbejder med mange dygtige kolleger i indland og udland og har et bredt netværk både indenfor ledelsesudvikling, behandling og supervision.

I dagligdagen er BA i psykologi og Stud. Psych Marie Louise Halvgaard Møller tilknyttet og indgår i det daglige arbejde med konceptudvikling, kursusadministration, kunde- og klienthåndtering samt administrativt arbejde.

Jeg samarbejder løbende med:

Samarbejde med forsikringsselskaber

Jeg modtager klienter med sundhedssikring fra bl.a følgende forsikringsselskaber:

  • TopDanmark
  • Skandia
  • Danica
  • Mølholm
  • Tryg
  • M. fl.

Sygesikringen Danmark

Der ydes tilskud til psykologbehandling gennem Sygesikringen Danmark i forhold til udvalgte henvisningsårsager, såsom depression, angst, ofre for ulykker, vold, sygdom mv.

Tilskuddet udgør kr. 200-300 pr time.

Center for EMDR i Dubai

Jeg har et særligt samarbejde med Center for EMDR i Dubai, ledet af direktør Eva Resting, cand. psych, specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi og desuden uddannet EMDR terapeut.
Vi arbejder på at introducere EMDR Psykoterapi i Mellemøsten, dels i forhold til traumebehandling og PTSD, men også i forhold til overvægt og emotionelt betinget overspisning.
En stor gruppe af mennesker i de arabiske lande er, som i vesten, ramt af en decideret fedme epidemi, hvilket for flere og flere resulterer i diabetes 2, med blindhed som en af de alvorlige bivirkninger.
Eva har været bosiddende i området de sidste 5 år og kender til de kulturelle forhold og øvrige grundvilkår som gælder både for ex-pats og lokalbefolkning.
Se for nærmere introduktion www. emdr-dubai.com