Det er almindelig kendt og forskningsmæssigt dokumenteret, at nære, tætte og fortrolige relationer er det allervigtigste for vores trivsel. Gode relationer betyder ganske enkelt, at vi er raskere, mere lykkelige og lever længere!

I en travl hverdag er der nok at se til og vi får, forståeligt nok, ikke altid prioriteret den fornødne tid til samvær med familie, børn og venner. Derfor kan både børn og voksne savne at blive ”set og hørt” på en ordentlig måde.

Sommerferien er derfor et godt tidspunkt til at fokusere på din familie, dit parforhold og dine venner og med et par gode øvelser i kufferten, kan det blive både underholdende og livsbekræftende at sætte samværet i centrum.

I det følgende præsenteres 3 bud på, hvordan man kan styrke kvaliteten af samværet:

”At blive set og hørt”

En effektiv måde at styrke relationen på, er ”virkelig” at lytte til hinanden, at blive lyttet til og fundet værd at interessere sig for, er den største gestus man give et andet menneske. I al sin enkelhed handler det om 3 steps:

 • Lyt
 • Spørg uddybende og nysgerrigt ind
 • Lav evt. et kort resume af det du har hørt

Lyt til det der bliver sagt, både det konkrete budskab, det der bliver sagt mellem linjerne og det der ligger bag ordene. Koncentrer dig om at være nærværende, interesseret og fasthold en god øjenkontakt. Lad være med at kigge på uret, gabe eller afbryde.

Spørg uddybende og nysgerrigt ind, dvs. at du ikke med det samme kommer på banen med dine egne meninger og betragtninger, men viser interesse for dét der bliver sagt, ved at spørge ind og fx sige:

Hvad skete der så ….. hvad gjorde du ….. hvordan oplevede du det ….. hvad betød det for dig …..hvad var din aktie i det …..det lyder interessant, ”kunne du prøve at uddybe …… etc

Denne aktive måde at lytte på kan udfoldes på en gåtur, på stranden, på en cykeltur eller ved at man decideret sætter tid af til en samtale, hvor man på skift er på og hvor den anden lytter.

Lav evt. et kort resume af det du har hørt, kan være en god ide, hvis man virkelig har brug for at sikre at man har forstået den anden. Det hedder også ”at spejle. Man summerer kort hovedbudskaberne op og viser dermed, at man har forstået hvad den anden har på hjerte. Man behøver dermed ikke at være enig i det der bliver sagt, men man udviser respekt for den andens synspunkter, tanker og ideer ved loyalt at kvittere for det man har hørt.

”Det mentale positive brusebad”

Denne øvelse kan både gennemføres med hele din familie, selv mindre børn kan deltage, eller som en del af en par-øvelse for dig og din partner.

Lad din partner eller familiens medlemmer være i fokus i forhold til at få en positiv, anerkendende og kærlig feedback, idet der udelukkende fokuseres på alt det positive som I værdsætter og holder af.

Feedbacken skal tage afsæt i alt det du sætter pris på, det kan være konkrete handlinger i dagligdagen, særlige karaktertræk, fysiske træk m.m.

Den der er i fokus, sætter sig på en stol og alle andre står eller sætter sig omkring personen og siger en sætning på skift, som fx: du er hjælpsom og omsorgsfuld, du har de smukkeste blå øjne, du har den sjoveste humor, du er den bedste ven man kan forestille sig, du er visionær, du er klog og dygtig til dit fag mv.

Når man ikke har mere at sige, rundes af og den næste sætter sig i stolen. Alle behøver ikke at være på den samme gang, det kan være fint at vente til næste dag.

”Familiens/parforholdets vision”

Lav en lettere styret samtale om hvad der fungerer i familien/parforholdet og hvilken vision familien eller du og din partner har for fremtiden, dvs. hvad man kunne drømme om på sigt. Det er vigtigt at starte med alt det der fungerer og lykkes før man går i ønskeposition. Det er også vigtigt at understrege, at man ikke behøver at være enige om hverken det der fungerer, eller det man kunne ønske sig.

Tag evt. afsæt i følgende spørgsmål:

Her og nu:

 • Hvad fungerer rigtig godt i vores familie/parforhold?
 • Hvad er jeg stolt af?
 • Hvad gør mig glad i dagligdagen i samværet med dig/jer?
 • Hvad er vores styrker i familien / parforholdet?
 • Hvad skal vi værne om?

Vores vision, ønsker for fremtiden:

 • Hvordan ville dagligdagen se ud hvis vi virkelig var der hvor jeg kunne ønske mig at være?
 • Hvad kunne jeg ønske mig mere /mindre af?
 • Hvilken familie/parforhold ville vi så være?
 • Hvad kunne være første skridt i den ønskede retning?
 • Hvad ville det kræve af mig/os?

 

God fornøjelse

Kategorier: Blog