Ledelse er:

“To get things done through and with people”
Peter Drucker, 2003

Så enkelt kan det siges, men handler om et komplekst samspil af management, leadership og personligt lederskab, der til sammen skal understøtte organisationens vision, overordnede mål og strategiske indsatsområder.

Det betyder, at ledelse, foruden ledelse ”nedad” i forhold til medarbejdere, skal omsættes ”opad til” i forhold til topledelse og bestyrelse, ”til siden” i forhold til kolleger og andre samarbejdspartnere, ”udad til” i forhold til kunder og ikke mindst ”indad til” i forhold til forvaltning af egen lederrolle.
Lederudvikling handler dels om udvikling af et bredt repertoire af ledelsesmæssige kompetencer, metoder og værktøjer, der kan matche de konkrete og fremtidige udfordringer i en kompleks og mangfoldig organisatorisk kontekst – dels om udvikling af ”personen i lederrollen”, dvs. som leder at finde sig til rette med egne værdier, autoritet og bevidsthed om egne styrker, udfordringer og potentiale.

Et lederudviklingsforløb udvikles og tilrettelægges enten til dig som leder, i forhold til din ledergruppe eller som et samlet forløb tilpasset den enkelte organisation.

Formen er en blanding af oplæg, proces, dialog, træning og feedback. I forløbet gennemgår du relevante tests og evt. 360 graders evaluering

Indholdet vil variere efter de konkrete behov, men kan bl.a omfatte:

  • Strategiarbejde og nedbrydning af mål og konkrete indsatsområder
  • Fokus på værdigrundlag og principper for ”god ledelse”
  • Forandringsledelse, håndtering af modstand
  • Facilitering og mødeledelse, forståelse af teamets processer og dynamik
  • Coaching og konflikthåndtering
  • Delegering, feedback og personlig præsentation

Kontakt kh@katrinehalvgaard.dk eller mobil 21248442