Både angst og depression er meget almindelige lidelser i vores travle og komplekse verden. Over 500.000 mennesker bliver i Danmark ramt af depression i løbet af deres livstid og endnu flere oplever perioder med mildere former for depression eller forsænket stemningsleje. En depression er karakteriseret ved nedsat lyst til t til at være sammen med andre mennesker, nedsat lyst til de sædvanlige gøremål, nedtrykthed, nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, nedsat energi eller øget træthed. Man kan også opleve problemer med at koncentrere sig og ens motorik kan blive langsom. Yderligere kan man opleve søvnforstyrrelser og ændringer i appetit og vægt. Graden af ens depression kan inddeles i let, moderat og svær.

Der kan være flere årsager til at man udvikler en depression. Det kan f.eks. være svære belastninger i form af dødsfald i familien, langvarig sygdom, konflikter på arbejdet eller i parforholdet samt stress i forskellige situationer.

En depression er ikke noget medfødt, men en biologisk sårbarhed kan være årsagen til, at man er i større risiko for at udvikle en depression. Har flere i ens familie haft en depression, kunne det tyde på at man har en biologisk sårbarhed. Man kan også have en psykologisk sårbarhed. Det kan skyldes at f.eks. kan have været udsat for svære oplevelser i ens opvækst i form af tidligt tab af en eller flere forældre, svigt eller overgreb.

Jeg tilbyder et behandlingsforløb målrettet dine særlige temaer og problematikker, men med en overordnet tilgang, der handler om at understøtte en mere realistisk selvopfattelse og en mere bevidst og anerkendende livsstil. Behandlingen indebærer, at du får gjort op med gamle reaktionsmønstre, grundlæggende negative antagelser og for nogle klienters vedkommende også bearbejdet gamle traumatiske oplevelser, der fortsat virker forstyrrende ind på det daglige funktionsniveau.

Jeg arbejder ud fra en bred faglig referenceramme, men hvor EMDR psykoterapi ofte vil være en del af det samlede repertoire

Kontakt kh@katrinehalvgaard.dk eller mobil 21248442