Vi oplever alle kriser, dilemmaer, tab og sorg i vores liv og i visse perioder kan man have brug for særlig hjælp og assistance til at komme videre.

At gå til psykolog handler om at få konkretiseret udfordringerne, bearbejdet de svære oplevelser og få afdækket og forløst ressourcer og potentiale til at komme videre på en god og hensigtsmæssig måde.

Et behandlingsforløb, der tager afsæt i en kritisk og forpint situation, vil ofte over tid kunne opleves som personlig udvikling, der på den måde skaber ny indsigt og nye konkrete handlemuligheder.

Som psykolog og terapeut tilbyder jeg rådgivning, behandling, kriseterapi, parterapi, konflikthåndtering og traumebehandling og vil gøre mit yderste for at hjælpe dig igennem de svære perioder i dit liv.

Jeg har som psykolog tavshedspligt og jeg tilsigter en professionel, etisk og forsvarlig behandling i et omsorgsfuldt miljø med respekt for din personlige integritet.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale om et evt. forløb, hvor vi aftaler de nærmere rammer og betingelser.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret af Psykolognævnet.