Et stærkt og velfungerende lederteam er forudsætningen for at opnå organisationens forretningsmæssige mål og strategiske indsatsområder. Det er samtidig nødvendigt for at udvikle en professionel, ansvarlig og samarbejdsorienteret virksomhedskultur.

I arbejdet med udvikling af ledergrupper og øvrige arbejdsgrupper har jeg fokus på gruppens styrker, udviklingsområder og særlige dynamik.  Der er typisk tale om procesarbejde med inddragelse af dagligdagens udfordringer og dilemmaer i nøje overensstemmelse med ledergruppens strategiske mål, succeskriterier og overordnede vision.

Jeg arbejder gerne med ledelsesgrupper på alle niveauer i organisationen, enten som et enkeltstående udviklingsforløb eller som del af en samlet kompetenceudvikling for hele virksomheden.

Kontakt kh@katrinehalvgaard.dk eller mobil 21248442