Emotionel betinget overspisning – at ”spise med følelserne”

Rigtig mange mennesker har svært ved at håndtere forholdet til mad, spisning og vægt og mange oplever, at livskvaliteten lider under det konstante pres om at være sund og slank og kunne træffe de ”rigtige” valg i en travl og ofte stresset dagligdag.

Der er mange gode grunde til at det er svært, bl.a dårlige vaner, mangel på viden, genetiske og neurobiologiske faktorer, kulturelle og sociale forhold m.v

Kost og motion, slankekure, diæter og fysisk træning er det typiske svar på disse udfordringer ligesom det implicit ligger i de forventninger, vi har til hinanden, at det i sidste ende handler om at have den fornødne selvkontrol og disciplin.

Nyeste tal fra WHO viser imidlertid, at hverken viden eller handling i forhold til kost og motion har haft den ønskede effekt og i dag er det sådan, at der er flere der dør af konsekvenserne af for meget mad end for lidt, og der tales om en decideret fedmeepidemi.

Forskning viser derimod, at den følelsesmæssige komponent, dvs. en hensigtsmæssige regulering af følelser spiller en afgørende rolle i forhold til vægttab og appetitregulering.

Mad bliver ofte brugt som en beskyttende strategi til at dulme de ubehagelige følelser, der ellers er svære at håndtere. De følelsesmæssige udfordringer bliver hermed midlertidigt tilfredsstillet om end ikke fuldkomment. At spise, typiske søde eller fede madprodukter, giver en kortsigtet tilfredsstillende følelse bl.a fordi der sker en aktivering af de samme strukturer i hjernen som minder om tryg social kontakt

Den følelsesmæssige betingede overspisning er en meget forståelig strategi, da mad fra den tidlige barndom er en af de naturlige måder vi er blevet trøstet på. Udfordringen er imidlertid, at overspisningen kan medføre en usund overvægt og en invaliderende psykisk og fysisk afhængighed.

Der er en række grunde til, at det er så svært at ændre på disse forhold. For det første er vi nødt til at forholde os til mad, sult og mæthed mange gange om dagen, vi kan således ikke fjerne behovet, som fx i forhold til rygning, men er nødt til at finde en hensigtsmæssig behovstilfredsstillelse for at overleve. For det andet kan den følelsesmæssige sult være så stærk og opleves så skræmmende at man ikke tør konfronteres med den og derfor uden at mærke hvad man har behov for eller hvor meget, blot hurtigt og effektivt dulmer følelsen med mad. De overvældende følelses kan handle om ubehandlede traumatiske oplevelser tidligere i livet, således ved vi, at 40 % af gruppen af overvægtige har været udsat for enten fysisk eller psykiske overlast på et tidspunkt. Det kan selvfølgelig også handle om dårlige vaner og særlige aktuelle situationer, der udløser behovet for overspisning.

Uanset hvilke årsager der ligger til grund for den enkeltes ovespisning og madafhængighed, vil der være behov for at udvikle en bedre evne til at integrere, udholde, regulere og omsætte de forstyrrende følelser. “The focus is to foster the client’s ability to identify the feelings that they so tenaciously defend”

Vi taler her om udvikling af større ”følelsesmæssig intelligens” i en stadig mere krævende og kompleks dagligdag. En type intelligens, der ikke må forveksle med den traditionelle IQ, men en følelsesmæssig kompetence der tillader os at tage bedre vare på os selv gennem øget selvbevidsthed og bedre selvregulering.

Den ”følelsesmæssige intelligens” er i det hele taget stadig mere nødvendig for at kunne tackle udfordringerne i det moderne samfund, fx i forhold til stress, stigende forandringstakt, globalisering mm.

Vi har i 2015 gennemført et forskningsprojekt og publiceret en forskningsartikel i Journal of EMDR Practice and Research, Volume 9, Number 4 – (se link)

Der er tale om et single case study, hvor vi har undersøgt hvorvidt EMDR terapi har en positiv effekt på emotionel betinget overspisning. Vi kan dokumentere en positiv effekt i form af bl.a bedre affektregulering i forhold til de situationer hvor forsøgspersonen eller ville savne en hensigtsmæssig selvforvaltning.  EMDR terapi kan derfor være en effektiv metode i forhold til at begrænse overvægt, understøtte vægttab og dermed være et muligt bud på at afhjælpe den alvorlige fedmeepidemi på verdensplan.

Vi tilbyder individuelt tilrettelagte forløb, hvor du får mulighed for at arbejde med netop din historie om mad, vægt og spisning, vaner, følelsesmæssige dilemmaer og udfordringer. Vi hjælper dig med at få mere styr på de situationer, hvor din impulskontrol udfordres samt en generel forbedring af din affektregulering og dermed evne til i højere grad at træffe fornuftige og hensigtsmæssige valg

Vores behandling henvender sig til den stigende gruppe af mennesker, som oftest er velfungerende i andre af livets sammenhænge, men som har en uhensigtsmæssig brug af mad som strategi i følelsesmæssigt belastende situationer i dagligdagen.

Har du en diagnosticeret spiseforstyrrelse eller lider af andre alvorlige sygdomme, anbefaler vi dig at kontakte lægelig bistand.