EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en evidensbaseret psykoterapi oprindelig udviklet til behandling af traumer og PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

EMDR Psykoterapi er godkendt og anbefales af WHO som en af de mest effektive metoder til behandling af posttraumatiske symptomer, både tidligere traumatiske oplevelser tilbage i barndommen, som fx:

 • fysiske og psykiske overgreb
 • mobning
 • generelt barske opvækstvilkår i familien

men også aktuelt udløste traumatiske oplevelser i forbindelse med fx:

 • ulykker
 • vold
 • voldtægt
 • krigsoplevelser

Foruden traumer og PTSD, er EMDR Psykoterapi effektiv overfor en række andre lidelser og symptomer, som fx:

 • stress
 • angst
 • depression
 • fobier
 • selvværdsproblemer

Stressrelateret og emotionel betinget overspisning

Et nyligt forskningsprojekt viser endvidere, at EMDR behandling har en positiv effekt på emotionel betinget overspisning og er dermed en lovende metode i forbindelse med vægtregulering. (se link til forskningsartikel)

 • affektregulering
 • afhængighedsproblematik
 • vægtregulering

Udover decideret behandling, kan EMDR psykoterapi med fordel indgå som supplement i det øvrige terapeutiske arbejde med personlig og ledelsesmæssig udvikling.

Se interview med Francine Shapiro, der har udviklet EMDR psykoterapi

Behandling med EMDR Psykoterapi

EMDR Behandlingen er en kombination af samtale om problemet, anvendelse af standardiserede protokoller samtidig med bilateral stimulering af hjernes højre og venstre side, enten med lyspåvirkning, taktilstimulering eller fokus på øjenbevægelser.

EN EMDR session varer typisk mellem 60 og 90 minutter. Behandlingssessionerne gennemføres med ca. en uges interval. Forløbrts varighed afhænger af kompleksiteten i din problemstilling, men kan ofte afsluttes efter 4-6 sessioner (se video)

Hvordan virker EMDR Psykoterapi

Traumatiske hændelser, der fortsat forstyrrer personens liv og trivsel er hændelser, der ikke hidtil er bearbejdet og lagret på en effektiv måde i hukommelsessystemet og derfor fortsat ”kaprer” personens følelsesliv gennem gentagelse af ubehagelige billeder, lyse, kropslige reaktioner og følelse af angst (fx flashbacks)

Den almindelige måde at bearbejde informationer på, sættes ud af spil når vi udsættes for voldsomme traumatiske oplevelser. Når vi er i affekt, træder vores autonome nervesystem i alarmberedskab og mere primitive strukturer i hjernen tager over. Den traumatiske oplevelse bliver derfor ikke lagret på en hensigtsmæssig måde.

EMDR terapi gør det muligt at bearbejde de traumatiske oplevelser på en tryg og systematisk måde og dermed sikre, at de gamle traumatiske erindringer kan lagres igen, men denne gang i en bevidst, revideret og accepteret form.

Ifølge den seneste forskning indenfor EMDR, sker der med inddragelse af den bilaterale stimulering af hjernen, som en del af behandlingen, en beroligelse af det limbiske system, en del af den følelsesmæssige del af hjerne, der efterfølgende gør det muligt at tillade en systematisk bearbejdning gennem de executive og mentaliserende funktioner i præfrontal cortex. EMDR terapi sammenlignes også med den bearbejdning, der sker under REM søvnen (Rapid Eye Movement), dvs. den del af søvnen, hvor vi drømmer.

En kort videoforklaring