Danske virksomheder er nødt til at konkurrere på kreativitet, mener de to erhvervspsykologer Katrine Halvgaard og Liselotte Mosbæk. De har netop gennemført en succesfuld innovationsdag med kunder og udviklere hos produktionsvirksomheden OFS Fitel Denmark, hvor man helt konkret arbejder videre med fire nye produkter.

I takt med at danske arbejdspladser flytter til udlandet, organisationerne er slanket og alt overflødigt skåret væk, har regeringen lanceret en ny national innovationsstrategi, som skal sikre, at de betydelige offentlige investeringer i forskning, innovation og uddannelse i højere grad omsættes til nye løsninger på samfundsudfordringer samt vækst og jobskabelse.
Den udmelding ligger helt på linje med to erhvervspsykologers erfaring. Gennem de seneste år har de sat fokus på den kreative idé-generering i både offentlige og private virksomheder.

Danske virksomheder kan ikke nå meget længere af den traditionelle effektiviseringsvej. De er så slanke, som de kan blive. Så skal de fortsat kunne konkurrere med udenlandske virksomheder, er det vigtigt at sætte ind overfor effektiviteten i de kreative processer, siger erhvervspsykolog Liselotte Mosbæk.

I samarbejde med erhvervspsykolog Katrine Halvgaard har de to specialiseret sig i at afvikle nogle anderledes idegenereringsdage hos offentlige og private virksomheder. Processen, der bygger på Creative Problem Solving metoden fra Synectics, skabt af de to amerikanske innovatører, William Gordon og George Prince, skal kort beskrevet forløse det kreative potentiale i individet såvel som i organisationen.

Det er en velstruktureret proces og et pålideligt værktøj for alle. En disciplineret proces, hvor alle målrettet forholder sig til en nøje defineret problemstilling. Der skal så lidt til at gøre klimaet uvenligt og ødelæggende for kreative processer, derfor styrer vi processen benhårdt uden at det føles hårdt for deltagerne, der vil opleve det som sjovt, anerkendende og en positiv oplevelse, fortæller Liselotte Mosbæk.

Metoden bygger på tusindvis af videoovervågede møder, hvor psykologer og forskere har fundet frem til, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer, hvis en gruppe skal forløse dets kreative potentiale. På baggrund af de observationer har man udviklet et sæt klare spilleregler til dagen, som fremmer processen og driver innovative forretningsidéer frem.

Med den nuværende økonomiske situation har mange virksomheder fokus rettet på bundlinien og på, hvilke tiltag der kan sikre konkurrenceevne og vækst. Det ville være oplagt også at satse på at øge den kreative kapital, at give medarbejderne de optimale rammer til at tænke ’ud af boksen’, siger Katrine Halvgaard.

Håber at finde guld
En af de virksomheder, der netop har afviklet en idégenereringsdag i samarbejde med de to erhvervspsykologer er OFS Fitel i Brøndby, der sælger, udvikler og producerer optiske fibre. Her er Executive Adviser, Peter Arnoff Nielsen, yderst tilfreds med dagen.

Vi havde en forhåbning om, at der ville komme en masse idéer på tavlen i slutningen af dagen, og så håbede vi, at der var en stump guld imellem dem. Vi er helt konkret gået videre med tre-fire idéer, som vi i øjeblikket undersøger yderligere for priser og efterspørgsel. Så først senere kan vi vurdere, om det var guld, vi fandt.

OFS Fitels bevæggrund for at lave et samarbejde med de to erhvervspsykologer var netop en analyse af bundlinien. Efter at have fremskrevet budgettet for både nuværende og kommende produkter med i alt fem år, var der grund til panderynker.

Når vi fremskrev det hele, fandt vi, at vores omsætning burde forøges. Og vi kunne samtidig se, at vi ikke havde nok produkter i pipelinen, så vi besluttede at gøre noget ved det allerede nu

Peter Arnoff Nielsen

Tilfreds bestyrelse
Når de to erhvervspsykologer arrangerer en idégenereringsdag hos en virksomhed, er det normalt at virksomheden udvælger nøglemedarbejdere, der inviteres med. Men som noget nyt ønskede OFS Fitel også at invitere kunder, som bruger eller kunne bruge OFS Fitels produkter for at få større bredde og variation i input til nye idéer.
Og det mod er der desværre alt for få virksomheder, der har, siger Liselotte Mosbæk.
De efterfølgende tilbagemeldinger har kun været positive, og en opfølgning og præsentation for bestyrelsen viste, at dagen gav over 40 idéer, hvoraf en håndfuld er udvalgt til nærmere undersøgelse på et senere tidspunkt, mens virksomheden altså allerede er i gået i gang med at undersøge, hvordan den kommer videre med fire konkrete idéer.

Vi valgte at få eksterne facilitatorer til at afvikle dagen af to årsager. Vi ville gerne have, at processen blev styret af professionelle, som kunne være med til at drive de idéer ud, som vi ikke selv kunne, gennem spørgeteknik og ved at sætte rammen for dagen. Derudover ville vi gerne invitere vores kunder til en dag, der ikke bare bød på sandwich og en kold øl. Vi ville gerne vise, at OFS havde lagt sig i selen og iscenesat en professionel proces med to erhvervspsykologer, siger Peter Arnoff Nielsen og fortsætter:

Jeg vil helt klart kalde dagen en succes, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger. Efter præsentation for bestyrelsen har vores amerikanske hovedafdeling sagt, at de fint kunne forestille sig, at det var en idé, de kunne bruge i USA.

Creative Problem Solving
Metode: Synectics er en kreativ problemløsnings metode, der stimulerer de tankeprocesser, som individet eller gruppen sjældent er bevidste om, men som er nødvendige for, at vi kan være nytænkende sammen. Metoden er udviklet af de to amerikanere George Prince og William Gordon i begyndelsen af 1960erne. Metoden bygger på analyser af tusindvis af idégenererings- og udviklingsmøder, hvor man har analyseret, hvad der fungerer og, hvad der ikke fungerer i forhold til at være kreativ og nytænkende. Metoden er løbende udviklet og justeret, så den passer til en moderne organisation.

Sådan er dagen
De inviterede medarbejdere og kunder mødes med erhvervspsykologerne fra morgenstunden, hvor rammen for dagen præsenteres. Der etableres et tillidsfuldt klima, hvor man anerkender idéer og tanker, uanset hvor tossede de lyder. Derefter udstikkes 5 spilleregler for dagen, som skal opretholde det tillidsfulde klima og samtidig åbne for idéerne og kreativiteten, og med de spilleregler kan al dagligdags fnidder lægges på hylden.

Problemejeren (virksomheden) udstikker opgaven, og så er første runde i gang, hvor alle må byde ind. I løbet af dagen udfordres deltagerne til at tænke nye idéer, ligesom en rundvisning på virksomheden kan give ny inspiration og nye input, således at processen hele tiden suppleres med nyt og drives fremad. Efter 4-5 timer stopper idérunderne, og gruppen går alle idéer igennem én for én, og beslutter om den er bæredygtig at gå videre med eller den skal modnes mere – eller kasseres.

De 5 spilleregler:

 • Adskil rollerne på mødet i Problemejer, Ressourcer og Facilitator
 • Arbejd disciplineret i klare adskilte faser, der har nøje afstemte kommunikations- og tænkemåder
 • Brug analogier og metaforer til at stimulere kreativiteten
 • Vær lyttende og opmærksomt tilstede
 • Lad eksperter og såkaldt ’naive’ inspirere hinanden

Hvem kan benytte sig af det

 • Offentlige virksomheder
 • Private virksomheder
 • Produktions virksomheder
 • Vidensvirksomheder

Virksomheder der tidligere har benyttet metoden

 • Kriminalforsorgen
 • NESA
 • Coca-Cola
 • Dansk Retursystem A/S
 • OFS Fitel

Kategorier: Blog