EMDR Psykoterapi er udviklet netop med henblik på behandling af såvel gamle som nye traumer, dvs. rystende oplevelser, der fortsat belaster det psykiske system og som har brug for en effektiv bearbejdning for at kunne lagres på en mere hensigtsmæssig måde i hukommelsessystemet.

Som nævnt er EMDR Psykoterapi godkendt og anbefales af WHO som en af de mest effektive metoder til behandling af posttraumatiske symptomer (PTSD)

Vi skelner her mellem store traumer ”T” og små traumer ”t”. De store traumer ”T” refererer til de ofte voldsomme, alvorlige engangsoplevelser som fx ulykker, der fra den ene dag til den anden kan ryste systemet og skabe forstyrrelse i den daglige måde at leve på i form af fx. øget angstniveau, mistrivsel, flashbacks m.m.

De små traumer ”t” referer til tilsyneladende mindre forstyrrende hændelser og episoder, der ikke som enkeltstående oplevelser nødvendigvis har haft afgørende indflydelse på stabiliteten i det psykiske system. Disse hændelser har imidlertid ofte stået på igennem længere tid, fx som gennemgående opvækstvilkår med løbende ydmygelser, langvarig krigspåvirkning, mobning i skolen m.m. og kan på den måde have været medvirkende til mere omfattende forstyrrelser i det psykiske system.

De store traumer ”T” er med inddragelse af EMDR ofte mulige at behandle effektivt og forholdsvist hurtigt. De små traumer ”t”, dagligdagens mindre, men tilbagevendende forstyrrelser over tid, vil ofte kræve et længerevarende forløb med inddragelse af  supplerende terapeutiske metoder.

Vi samarbejder med en række institutioner, kommuner, forsikringsselskaber og virksomheder herunder også Dansk Krisekorps, SOS international, Prescriba og Nordisk Krisekorps og tilbyder hurtig, effektiv og kompetent behandling.