Vi  har i 2015  gennemført et forskningsprojekt som er publiceret i Journal of EMDR Practice and Research, Volume 9, Number 4 – (se link)

Der er tale om et single case study hvor det undersøges hvorvidt EMDR terapi har en positiv effekt på emotionel betinget overspisning. Ifølge artiklen dokumenteres en positiv effekt i form af bl.a bedre affektregulering i forhold til de situationer hvor forsøgspersonen eller ville savne en hensigtsmæssig selvforvaltning.  Disse resultater giver grund til at tro, at EMDR terapi kan være en effektiv metode i forhold til at begrænse overvægt, understøtte vægttab  og dermed være et muligt bud på at afhjælpe den alvorlige fedmeepidemi på verdensplan.

I foråret 2016 søger vi midler til at fortsætte indenfor dette forsknings-område

Vi følger nøje forskningen inden for vores område såvel indenfor behandling generelt og særligt i forhold til udviklingen indenfor EMDR.

Læs gerne

The Role of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy in Medicine: Addressing the Psychological and Physical Symptoms Stemming from Adverse Life Experiences. Addressing the Psychological and Physical Symptoms Stemming from Adverse Life Experiences. Permanente Journal, 2014 Winter;18(1):71-77:

Background:

A substantial body of research shows that adverse life experiences contribute to both psychological and biomedical pathology. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy is an empirically validated treatment for trauma, including such negative life experiences as commonly present in medical practice. The positive therapeutic outcomes rapidly achieved without homework or detailed description of the disturbing event offer the medical community an efficient treatment approach with a wide range of applications.

This is the link where the article can be downloaded:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3951033/pdf/permj18_1p0071.pdf