I behandlingen af flyskræk arbejder vi målrettet på at få din angst for at flyve vendt til en oplevelse af at have kontrol over dig selv og situationen og i bedste fald nyde og glædes over rejsen.

Med inddragelse af EMDR traumeprotokol arbejder du med dine tidligere dårlige oplevelser med at flyve eller rejse i det hele taget for derefter at arbejde målrettet og systematisk på at håndtere aktuelle og fremtidige flyrejser.

Behandlingen er bygget op omkring EMDR standardprotokol, hvor vi først behandler de gamle dårlige oplevelser, dvs. ikke bearbejdede følelser, billeder, lyde m.m., som er lagret på en uhensigtsmæssig måde i dit hukommelsessystem og som stadig aktiveres når du skal ud at rejse.

Derefter arbejder vi med at understøtte og forberede dig på at mestre aktuelle og fremtidige rejser og understøtter dig desuden med teknikker og øvelser til brug for rejsen både, før, under og efter.

Vi har endvidere et tæt samarbejde med firmaet Pro Pilots – www.propilots.dk. Du mødes her af et stærkt team af piloter, som kan afmystificere det at flyve.

Piloterne kan give dig svar på dine spørgsmål om flyvning, vejr og turbulens og kan på den måde hjælpe dig til at forstå hvad der egentlig sker under flyvningen. De professionelle piloter afholder kurser og er endvidere behjælpelige med at besvare gratis spørgsmål inden for det flyvetekniske område gennem www.spoerg-piloten.dk.